Bestuur stichting mijnIBDcoach

Stichting mijnCOACH

Op 5 november 2021 is de naam stichting mijnIBDcoach gewijzigd in Stichting mijnCOACH.nl. De stichting heeft als doel:
(a) het optimaliseren van zorgpaden voor immune-mediated inflammatory diseases, zoals inflammatoire darmziekten, spondylartropathie, reumatoïde artritis en hydradenitis suppurativa, vanuit het perspectief van de patiënt op basis van gemeten en teruggekoppelde data vanuit een e-health ecosysteem;
(b) het ontwikkelen van de content van dit e-health ecosysteem en het bevorderen van de inhoudelijke implementatie daarvan in Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen;
(c) het ondersteunen en bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij data vanuit e-health ecosysteem volgens het FAIR pricipe wordt ingezet ter bevordering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met immune-mediated inflammatory diseasses,
en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Bestuur Stichting mijnCOACH

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit zes personen.

Tot bestuurder kunnen worden benoemd vertegenwoordigers, bestuurders en/of werknemers van bijvoorbeeld in Nederland gevestigd academisch ziekenhuizen en/of een patiëntenvereniging.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Mocht in de tussenliggende tijd een bestuurder niet meer voldoen aan bovengenoemde eisen, dan zal deze aftreden en wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder die wel voldoet aan de eisen.

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behalve reiskosten.

Bestuursleden van Stichting mijnCOACH

-M.L. Markus-de Kwaadsteniet, voorzitter
-G. Dijkstra, MDL-arts in UMCG
-M.J. de Jong, MDL-arts i.o. in LUMC
-M.J. Pierik, MDL-arts in Maastrichts Universitair Medisch Centrum
-C.H. Achterberg, penningmeester
-M. Verheijen, bestuurslid ict en zorg

Statuten:

3138020v1-a.stw. Stichting mijnIBDcoach (nieuwe naam Stichting MijnCoach) (05-11-2021)-AMSLIB01

Contentcommissie

De inhoudelijke/wetenschapscommissie van stichting mijnIBDcoach, ook wel Contentcommissie genoemd, houdt zich bezig met de inhoud van mijnIBDcoach en met wetenschappelijk onderzoek dat gebruik maakt van mijnIBDcoach. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de coach en wetenschappelijk onderzoek in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.

Leden van de commissie zijn natuurlijke personen:

a. vertegenwoordigers, bestuurders en/of werknemers van crohn-colitis.nl
b. in Nederland geregistreerde artsen of verpleegkundigen met speciale interesse in IBD
c. onderzoekers van een universiteit met speciale interesse in IBD
d. artsen/verpleegkundigen die gebruikmaken van mijnIBDcoach

De commissie bestaat uit tenminste vijf en maximaal twaalf leden.

De contentcommissie vergadert iedere 2e maandag van de maand online van 17.00 – 18.00 uur.
Voor spoedvragen over gebruik van mijnIBDcoach, die niet kunnen wachten tot de vergadering, kan men zich wenden tot de voorzitter van de contentcommissie Marieke Pierik via  m.pierik@mumc.nl. Onderwerpen voor de vergadering meldt u aan de secretaris van de contentcommissie: Evelien Hendrix (evelien.hendrix@mumc.nl)